Zoznam vybraných veterinárnych lekárov na RTG vyšetrenie DBK, DLK platných pre SNK (vyhodnotenie DBK, DLK)

Doc. MVDR. Valent Ledecký CSc
Katedra chirurgie, ortopédie a RTG UVL
Komenského 23, 040 00 Košice 
Tel.: 0903/606 016
MVDR. Ladislav Smatana
Veterinárna ambulancia
Školská 60, 972 01 Bojnice 
Tel.: 046/543 06 23
MVDr. Juraj Nemček
J.Švermu 21, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5366240
 MVDR. Juraj Chorváth
Veterinárna ambulancia
Veterná 1, 936 01 Martin 
Tel.: 043/423 04 42
 MVDR. Ľubomír Lepeň
Veterinárna ambulancia
Hradská 58, 821 07 Bratislava 
Tel.: 02/452 59 831
 MVDR. Ivan Pašek
Zvieracia klinika
Bratislavská 45, 917 02 Trnava 
Tel.: 033 / 29 33 888, 0905/ 261 932

Chcela by som Vás ešte upozorniť, že je nutné sa vždy u vybraného lekára telefonicky objednať na aktualizovaných číslach a ďalej postupovať podľa platného Chovateľského poriadku SNK. Pri akýchkoľvek problémoch sa obráťte na poradcu chovu alebo členov výboru SNK.

S pozdravom a veľa chovateľských úspechov


Poradca chovu SNK

Tu si môžete stiahnuť potrebné tlačivo