Zoznam vybraných veterinárnych lekárov na RTG vyšetrenie DBK, DLK platných pre SNK (vyhodnotenie DBK, DLK)

Doc. MVDR. Valent Ledecký CSc
M - Vet klinika
Krosnianska 85, 040 22 Košice
Tel.: 0903 / 606 016
MVDR. Ladislav Smatana
Veterinárna ambulancia
Školská 60, 972 01 Bojnice 
Tel.: 046/543 06 23

MVDr. Juraj Nemček

Veterinárna klinika
J. Švermu 886/21, 960 01 Zvolen
Tel.: 0905 / 267 425

 MVDR. Juraj Chorváth
Veterinárna klinika
Záturčianska 1, 036 01 Martin 
Tel.: 0903 / 612 228
 MVDR. Ľubomír Lepeň
Veterinárna ambulancia
Istrijská 5066/17, 841 07 Bratislava 
Tel.: 02/452 59 831
 MVDR. Ivan Pašek
Zvieracia klinika Pašek
Orešianska 8881/1A, 917 01 Trnava 
Tel.: 02/ 645 385 91

Chcela by som Vás ešte upozorniť, že je nutné sa vždy u vybraného lekára telefonicky objednať na aktualizovaných číslach a ďalej postupovať podľa platného Chovateľského poriadku SNK. Pri akýchkoľvek problémoch sa obráťte na poradcu chovu alebo členov výboru SNK.

S pozdravom a veľa chovateľských úspechov


Poradca chovu SNK

Tu si môžete stiahnuť potrebné tlačivo