Klub

Predseda klubu

Marek Ihnaťo, marekihnato@gmail.com

Podpredseda klubu: 

Jaroslava Peťková, jaroslava.petkova@gmail.com

Poradca chovu: 

Hudecová Darina, webb03@azet.sk

Výstavný referent:

Kročková Soňa, kingofhelluland@stonline.sk

Referent pre športové aktivity a správca stránok:

Tršková Zuzana, admin@newfoundland-sk.com


Plemenná kniha SNK:

Hudecová Darina, webb03@azet.sk