Prihláška do SNK

Členský príspevok je 30 EUR za člena, za rodinného príslušníka 4 EUR ročne.
Členský príspevok sa platí :
a/ súčasne s podaním prihlášky
b/ do 30.novembra bežného roka za každý ďalší rok. Ak člen nezaplatí členský príspevok včas, zaplatí registračný poplatok 7 EUR.

Prihlášku za člena klubu si možete stiahnuť tu