Výbor klubu a kontakty

Predseda klubu – Marek Ihnaťo, 0908/709423, marekihnato@gmail.com
Podpredseda klubu – Jaroslava Peťková, 0903/462074, jaroslava.petkova@gmail.com
Výstavný referent – Vladislav Kročko, 0905/648633, kingofhelluland@gmail.com
Poradca chovu – Ľubica Rudavská, 0902/231642, lrudavska@zoznam.sk
Člen výboru – Jarmila Polakovičová, 0908/778353, jarmila.polakovicova1@gmail.com 


Plemenná kniha SNK:

Rudavská Ľubica, lrudavska@zoznam.sk