Výbor klubu a kontakty

Predseda klubu – Marek Ihnaťo, 0908/709423, marekihnato@gmail.com
Podpredseda klubu – Jaroslava Peťková, 0903/462074, jaroslava.petkova@gmail.com
Výstavný referent – Vladislav Kročko, 0905/648633, kingofhelluland@gmail.com
Poradca chovu – Darina Hudecová, 0905/785997, webb03@azet.sk
Kontrolór – Milan Prišťák, 0904/625434, milan2.p@gmail.com 


Plemenná kniha SNK:

Hudecová Darina, webb03@azet.sk