Výbor klubu a kontakty

Predseda klubu

Marek Ihnaťo, marekihnato@gmail.com

Podpredseda klubu: 

Jaroslava Peťková, jaroslava.petkova@gmail.com

Poradca chovu: 

Hudecová Darina, webb03@azet.sk

Výstavný referent:

Kročko Vladimír, kingofhelluland@gmail.com

KONTROLÓR:

Prišťák Milan, milan2.p@gmail.com

Správa www stránok:

Kaděra Michal, kadera@banan.cz 

 


Plemenná kniha SNK:

Hudecová Darina, webb03@azet.sk