Lymská borelióza a babezióza

 

V súčasnej dobe na našich miláčikov číha v podobe kliešťov dvojité nebezpečenstvo - lymská borelióza a babezióza. Obidve z týchto chorôb sa môžu vyskytnúť aj u človeka. Pri manipulácií s kliešťami musíme teda byť opatrní, pretože hrozí riziko nákazy.

Lymská borelióza

Pôvodcom je baktéria spirochéta Borrelia s rôznou variabilitou. V posledných rokoch sa stala najčastejšou kliešťami prenášanou zoonózou v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Prenášačom sú kliešte, v našich podmienkach kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Premorenosť kliešťov na Slovensku boréliou je priemerne asi 10%, v niektorých ohniskách môže byť vyššia. Dôvod, prečo sa boreliózou stále zaoberajú vedci (hoci jej objavenie je datované k roku 1984) je ten, že u psov najčastejšie prebieha bez zjavných príznakov ochorenia a možno ju dokázať len prítomnosťou protilátok.
Prenos borélií z kliešťa na hostiteľa sa uskutočňuje počas cicania krvi po 36-48 hod od pricicania kliešťa. Objavenie sa klinických príznakov súvisí aj s rezistenciou organizmu. Klinické prejavy, ak nastanú, sa objavujú po 2-5 mesiacoch, rýchlejšie u šteniat ako u dospelých psov. Ochorenie začína náhle , hlavnými klinickými príznakmi sú bolesti, opuchy, zápaly kĺbov končatín s prejavmi striedavého krívania, horúčka, nechutenstvo, malátnosť, letargia, depresia a nekoordinovanosť pohybov. Zdurenie a zápaly lymfatických uzlín v zákolennej jamke a za lopatkou sú časté. Erytém, pomerne častý u ľudí je zriedkavý. Podávajú sa širokospektrálne antibiotiká, ktoré sú efektívne najmä v počiatočnom štádiu infekcie. Najčastejšie sa ordinuje tetracyklín po dobu 14 dní ; klinické zlepšenie sa dostaví po 3 - 4 dňoch a príznaky vymiznú po 7 dňoch.
K prevencii patrí najmä vyhýbanie sa ohnisku nákazy a používanie antiparazitárnych prípravkov (obojky, spreje, spot-on). Po návrate z vychádzky psa dobre prezrieme a zozbierame neprisaté kliešte a odstránime už prisaté. Ak sa podarí kliešťa dokonale odstrániť do 24 hodín po zaklieštení, pravdepodobnosť infekcie je malá. Názory veterinárov na vakcináciu sa líšia, ale pozorovanie ukázali, že výskyt lymskej choroby u nevakcinovaných psov v endemických oblastiach je 5-násobne vyšší ako u vakcinovaných psov. Vakcína proti lymskej chorobe Biocan B, ktorú vyrába spoločnosť Bioveta, a. s. ako jediná z dostupných vakcín na slovenskom trhu obsahuje antigény B. afzelii a B. garinii, ktoré sú na Slovensku najviac rozšírené. Vakcináciu je vhodné ukončiť pred najvyšším sezónnym výskytom kliešťov, hlavne na jar. Vakcinovať sa môžu šteňatá od 12. týždňa, pri primovakcinácii je potrebná revakcinácia o 14-21 dní. Pre trvalú imunitu je potrebná každoročná revakcinácia.

Babezióza

Babezióza je krvné ochorenie, ktoré spôsobujú jednobunkové parazity. Napádajú červené krvinky. Aj keď ľudia ochorejú zriedka, pre zvieratá ochorenie často končí smrteľne. Psy napádajú tri druhy babézií. Prvým je Babesia canis, druhým menej rozšírená Babesia gibsoni a tretím druhom je malá babézia Babesia microti–like, nedávno pomenovaná ako Theileria annae. V Európe je pôvodcom psej babeziózy druh Babesia canis canis, ktorú podľa doterajších poznatkov prenáša pijak lužný (Dermacentor reticulatus).
Diagnóza sa stanoví na základe klinických príznakov a epidemiologickej anamnézy, v neposlednom rade podľa krvného vyšetrenia. Inkubačná doba je 1-3 týždne po pricicaní infikovaného kliešťa. Môže sa prejavovať širokým spektrom klinických príznakov a v rôznej intenzite, od akútnej formy spojenej so šokom z rozpadu červených krviniek až po formu bezpríznakovú. Prvým príznakom akútnej formy je vysoká telesná teplota nad 40 oC, nechutenstvo, odmietanie potravy, nezáujem o okolie. Spočiatku sa objaví bledosť slizníc, ktorú čoskoro vystrieda žltačka. Typickým sprievodným znakom je tmavohnedý moč. Ak sa zviera nelieči, uhynie na celkovú vyčerpanosť a zlyhanie obličiek. Pri ľahkých formách sa zviera môže spontánne vyliečiť, avšak aj po liečbe babézie v malom počte pretrvávajú v krvi. Hovoríme o nesterilnej imunite. Liečba babeziózy je namierená na eliminovanie alebo zredukovanie parazita v krvi a zvrátenie anémie. Pri včasnej terapii je prognóza väčšinou veľmi dobrá, bez komplikácií. Na liečbu psej babeziózy sú odporúčané lieky, ktorým sa hovorí antiprotozoiká, ale v praxi ich veterinárni lekári pre možnú koincidenciu, teda spoločný výskyt s anaplazmózou a pre zamedzenie možnej ďaľšej infekcie kombinujú s antibiotikami.
O babezióze môžeme uvažovať, ak sa pes sa pohyboval v endemickej oblasti, za ktoré považujeme juhovýchodné a južné regióny Slovenska v miestach rozšírenia pijaka lužného, a to v okolí riek Moravy, Dunaja, Ipľa, na východe pozdĺž Bodrogu, Latorice a Laborca. Babezióza psov sa sporadicky vyskytuje aj v Slovenskom krase, kde sa nachádza jeho ďalší prenášač pijak stepný. Prvé prípady u psov začínajú hneď po zídení snehu, kulminuje v apríli a postupne ustupuje asi do polovice júna s letnou prestávkou. Opätovne sa v menšej miere objaví v septembri až novembri.
Proti babezióze na rozdiel od boreliózy neexistuje žiadna vakcinácia, treba sa zamerať na prevenciu, ktorá je zhodná s prevenciou proti borelióze.

Zdroj:
http://www.bioveta.sk
http://quark-e.imladris.sk