Očné choroby pozorované u newfoundlandských psov

 

Náchylnosť newfoundlandského psa na očné choroby nie je o nič väčšia ako u iných veľkých plemien. Nižšie uvedené očné choroby patria medzi najčastejšie pozorované. Pri akejkoľvek zmene vo vzhľade alebo slzení oka, neváhajte navštíviť veterinára.


Katarakty
Katarakt je strata priehľadnosti očnej šošovky, tzv. zákal. Ostré videnie môže byť obmedzené len na malú plochu šošovky, alebo môže dôjsť k úplnej strate zraku pri obojstrannom úplnom zákale. Malé katarakty majú malý vplyv na videnie psa. Primárne katarakty sa vyskytujú u niektorých plemien, iným plemenám sa vytvárajú sekundárne po iných dedičných chorobách ako atrofia sietnice alebo glaukóm. 
Veľa kataraktov je dedičných. Nededičné katarakty sa objavujú tiež ako výsledok iných chorôb, traumy, otravy alebo metabolických chorôb.
Genetika dedenia tejto choroby nie je definovaná, pravdepodobne je dedená autozomálne recesívne s výskytom v ktoromkoľvek veku zvieraťa.
Ak sa Vám zdá, že pes má problémy s videním a/alebo si všimnete zmenu farby zrenice, pôjde pravdepodobne o katarakt. Veterinár diagnostikuje túto chorobu pomocou ophtalmoskopu. Býva často diagnostikovaná pri rutinnej prehliadke , pričom pes nemusí vykazovať známky zhoršeného videnia.
Katarakty bývajú odstránené chirurgicky. Rozhodnutie, či odstrániť alebo neodstrániť katarakt, záleží na viacerých faktoroch, akými je napríklad: progresívnosť kataraktu, stupeň zhoršenia videnia a temperament psa.

Ektropium
Ektropium je defekt tvaru viečka, pri ktorom dochádza k jeho vytáčaniu smerom von. Viečko je uvoľnené, dochádza k abnormálnej expozícií oka, čo často vedie k jeho podráždeniu.
Je pravdepodobné, že ektropium je viazané na viac génov (polygénna dedičnosť), ktoré ovplyvňujú kožu a iné štruktúry, ktoré vytvárajú viečka. U ťažkých plemien sa stáva, že stredná časť spodného viečka je často postihnutá ektropiom, kdežto v kútikoch oka sa môže vyskytnúť entropium.
Psi postihnuté ektropiom sú náchylné na alergické alebo bakteriálne zápaly spojiviek (zápal tenkej membrány, ktorá pokrýva povrch oka a vnútorné okraje viečok). Tiež sa u nich môže vyvinúť syndróm suchého oka (keratoconjunctivitis sicca) v dôsledku zníženej možnosti vlhčenia oka a čistenia rohovky.
Psi s ektropiom bežne majú zhnisané sliznaté výlučky v kútikoch oka, začervenalé exponované spojivky a zníženú produkciu sĺz. Okrem iného na stanovenie diagnózy sa používa Schirmerov slzný test.
So stredne ťažkým ektropiom sa nespája žiadne liečenie. Ak sa vyskytnú druhotné problémy, ako zápal spojiviek, liečia sa tie. Ťažšie ektropium, ktoré vedie k chronickým problémom spojeným s dráždením oka, je chirurgicky eliminované odstránením malého kúska tkaniva z okraja očného viečka, čím spodné viečko nadobudne správny tvar. Ektropium, ako genetická vada, by mala byť eliminovaná výberom jedincov, ktorí ňou netrpia.

Entropium
Entropium je vtáčanie očného viečka do vnútra oka, najčastejšie spodného viečka. Toto dráždi povrch oka (rohovku) a v konečnom dôsledku môže spôsobiť zhoršenie zraku.
Entropium patrí medzi vrodené choroby. Jeho dedičnosť je ovplyvnená niekoľkými génmi podobne ako v prípade ektropizmu.
U nášho plemena postihuje, ako už bolo spomenuté, kútiky oka (pozorované v americkom chove). Zvyčajne sú postihnuté obe oči. Na Slovensku bolo najčastejšie pozorované entropium spodného viečka, vyskytujúce sa zväčša na jednom oku. Choroba sa prejaví zvyčajne pred dovŕšením prvého roku psa. Entropium spôsobuje slzenie a zrýchlené mrkanie. Pes môže byť citlivý na svetlo a môže si škriabať okolie očí. Chronické podráždenie, spôsobené vtočeným viečkom, môže spôsobiť hnisavý zápal rohovky a zjazvenie, ktoré je bolestivé, a ak nie je liečené, môže poškodiť zrak a viesť k úplnej slepote.
V závislosti na stupni podráždenia rohovky a dĺžke trvania, sa prejavujú aj iné príznaky. Veterinár na stanovanie stupeňa entropizmu použije fluorescenčné farbivo, ktoré má odhaliť prípadný hnisavý zápal rohovky.
Entropium môže byť odstránené chirurgicky. Ak je to možné, je najlepšie počkať s operáciou, kým pes dospeje, pretože dovtedy sa všetky tvárové štruktúry menia a rastú. Občas býva potrebné previesť viac ako jednu operáciu - je lepšie postupovať v odstraňovaní po menších krokoch. 
Entropizmu je možné predísť vhodným selekčným chovom s vyraďovaním postihnutých jedincov. Vyskytuje sa zriedkavejšie ako vyššie spomínané ektropium a jedince trpiace jednou z týchto vád sú z chovu vyraďované.

Tretie viečko
Tretie viečko je trojuholníková štruktúra vo vnútornom kútiku oka, ktorá občas môže čiastočne zakrývať oko. Má dôležitú úlohu pri chránení povrchu oka a pri produkcií sĺz. 
Často dôjde k vychlípeniu jej žľazy (produkuje slzy), ktorá sa v prvotných štádiách môže vrátiť na pôvodné miesto, ale nedá sa vylúčiť recidíva. Pri vychlípení dochádza k treniu rohovky.
Nebolo potvrdené, žeby táto choroba bola dedičná, avšak plemeno patrí k tým s predispozíciou k nej.
Riešením je chirurgické prišitie žľazy do vnútra tretieho viečka. Nedoporučuje sa jej odstránenie, pretože žľaza produkuje 30 až 60% sĺz a jej odstránením by sa mohol vyvinúť syndróm suchého oka. Odporúča sa postihnuté jedince do chovu nezaraďovať.

zdroj : http://www.upei.ca/