PennHIP

 

PennHIP je skratka pre University of Pennsylvania Hip Improvement Program, v preklade program zlepšenia kĺbov Pennsylvánskej Univerzity. Je to mnohostranná RTG technológia na posúdenie voľnosti kĺbovej hlavice v kľbovej jamke kvantitatívnou metódou, ktorej snahou je docieliť identifikáciu jedincov s predispozíciou na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) už od 16.-teho týždňa veku psa. Stupeň voľnosti kľbovej hlavice sa ukázal najdoležitejším rizikovým faktorom pre vznik DBK. Schopnosť včas odhadnúť prípadnú DBK je veľmi dôležitou pri výbere psa na chov, pracovné využitie, či ako domáceho miláčika.

Túto metódu môžu vykonávať len PennHIP certifikovaní veterinári, snímky sú zasielané do analytického centra na posúdenie a všetky dáta sú uchovávané v databáze, slúžiacej na zistenie celosvetovej situácie u jednotlivých plemien. Otcom metódy, ktorá je používaná od roku 1983 je Dr. Gail Smith z Pennsylvánskej univerzity. Pôvodne univerzitný výskum prerástol v neziskovú organizáciu PennHIP.

Metóda je založená na získaní troch rôznych RTG snímkov:
Distrakčného - kedy bedrové klby sú "vytiahnuté" z kĺbovej jamky, pes je v pozícii na chrbte s nohami vertikálne umiestnenými
Kompresného - kedy bedrové kĺby sú "zatlačené" do kĺbovej jamky, pozícia je rovnaká ako v predchádzajúcom prípade
Ventrodorsálneho - poloha zhodná z polohou používanou na zistenie DBK pre FCI
Distrakčná poloha slúži na získanie distrakčného indexu DI = d/r, kde d je vzdialenost medzi centrom kĺbovej hlavice a centrom kĺbovej hlavice pri distrakčnom náhľade a r je polomer kĺbu. 
Kompresná poloha poskytuje informáciu o zhodnosti kĺbovej jamky a hlavice. 
Ventrodorsálna poloha zachytí artrotické a degeneratívne zmeny kĺbu.

DI je číslo medzi 0 - 1, kde 0 predstavuje pevne uchytené kĺby a 1 naopak príliš voľné. Bolo preukázané, že kĺby s indexom DI pod 0,3 nevykazovali žiadne známky DBK. Samozrejme, nie všetky kĺby s indexom väčším ako 0,3 mali prejavy DBK. Platí však pravidlo, že so stúpajúcim DI rástla pravdepodobnosť výskytu DBK v dospelosti (36 mesiacov). 
Najvýznamnejším plusom tejto metódy je, že DI hodnota sa s vekom mení oveľa menej ako napr. vyhodnotenie DBK bežným spôsobom, kde je veľmi výrazná zmena medzi štvrtým a dvadsiatym štvrtým mesiacom veku psa. 

DI je špecifický pre dané plemeno. Napríklad labradorský retriever s indikovaným DI 0,5 má menšiu pravdepodobnosť vývinu DBK v dospelosti ako nemecký ovčiak s rovnakým DI.

Na Slovensku zatiaľ žiaden veterinár neposkytuje vyšetrenie pomocou PennHIP metódy. V Českej Republike sú dvaja veterinári, obaja pôsobiaci na VFU v Brne. Sú to MVDr. Alois Nečas a MVDr. Josef Zatloukal. Tiež môžeme nájsť veterinára v Poľsku, Maďarsku i v Rakúsku.

Zdroj: http://www.pennhip.org/