Srdcové ochorenia

 

Novofundlanďanom sa nevyhýbajú ani srdcové ochorenia. Najčastejšími pozorovanou chorobou je aortická stenóza.

Aortická stenóza je zúženie prietoku krvi z ľavej komory srdca do aorty. V tomto mieste sa sa nachádza aortálna chlopňa. Pri zúženom prietoku sa srdce musí oveľa viac namáhať, aby zabezpečilo dostatok okysličenej krvi pre organizmus. Toto zúženie môže vzniknúť abnormálnymi chlopňami alebo nadmerným tkanivom nad chlopňou (supravalvulárna aortická stenóza) alebo priamo pod chlopňou vnútri komory (subvalvulárna aortická stenóza).

Subvalvárna aortická stenóza (SAS) sa vyskytuje pri rôznych plemenách a nedá sa diagnostikovať pri narodení, ale vyvýja sa pri raste psa. Do roku sa zvyčajne vyskytne srdcový šelest - hlavný príznak tejto choroby, pri stredných až ťažkých prípadoch SAS. Zachytí ho senzitívny stetoskop a použitím ultrazvuku, EKG alebo RGT pľúc kardiológ može vyhodnotiť srdečnú činnosť psa.

Ľahké prípady SAS zvyčajne nemajú žiaden vplyv na život psa a liečba nie je potrebná, ťažko sa na túto formu príde, pretože pes prežíva celý život bez príznakov tejto choroby. Avšak ani tento pes by nemal byť použitý v chove, je totiž autozomálne dominantne dedičná. Preto niektoré krajiny majú ako podmienku pri zaradení do chovu aj screening srdca. Veterinári odporúčajú chovné psi priebežne vyšetrovať vo veku 1, 2, 4 a 6 rokov, keďže šelest sa môže prejaviť až neskôr.

Stredne ťažké prípady SAS ovplyvňujú život psa rozličnými spôsobmi. Pes by sa nemal veľmi namáhať, niekedy je potrebné podávať lieky, môže spôsobiť skrátenie života a niekedy je potrebná rozsiahla liečba.

Ťažké prípady SAS ovplyvňujú život psa veľmi zreteľne - výrazne sa skráti dĺžka života, pes má stredný až ťažký šelest,tolerancia k pohybu je malá, lieky sú nevyhnutné, náhly srdcový záchvat môže psa postihnúť v každom veku a býva často smrteľný.

Je to jedna z často prehliadaných chorôb, keďže vokajšie príznaky sa prejavujú až pri ťažkej forme ochorenia. Nepodceňujme preto rýchlu a častú únavu psa po námahe, ťažšie dýchanie a vyhľadajme veterinára. Zvyčajne ľahšie formy ochorenia bývajú diagnostikované pri rutinnej prehliadke u veterinára, keď zachytí šelest. 

Zdroj:
http://www.cedarvalleypups.com/NewNewfSite/HealthIssues.html
http://home.europa.com/~dshecklr/SAS.html