Vakcinácia a infekčné ochorenia

 

Infekčné choroby sú jedným z nebezpečenstiev, ktorým sa v dnešnej dobe dá predísť vhodným očkovaním.

Pes sa rodí s malým množstvom protilátok, ktoré získava od matky. Veľké množstvo protilátok prijíma z materského mlieka do 24 hodín po narodení, ktoré mu poskytujú dostatočnú ochranu počas prvých týždňov života. Prvé očkovanie prebieha vo veku až 6 týždňov, kedy začnú tieto hodnoty protilátok postupne klesať. 8 týždňové šteňa, ktoré si prinesieme domov, teda už má byť zaočkované po prvý krát už u chovateľa a býva predané majiteľovi spolu s očkovacím preukazom (alebo pasom spoločenského zvieraťa). V ňom je zaznačený dátum očkovania a použitá vakcína. Býva tam uvedený aj dátum ďalšieho očkovania, ktorý Vám chovateľ isto pri predávaní šteniatka pripomenie. Pri návšteve Vášho veterinára (ktorá sa odporúča čoskoro po privezení psíka domov) sa dohodnete na ďalšom očkovacom pláne, ktorý sa môže mierne líšiť od veterinára k veterinárovi.

V súčastnosti je možné zaočkovať psa proti viacerým infekčným chorobám:
besnota, infekčná hepatitída, infekčná laryngotracheitída / psincový kašeľ najčastejšie spôsobený parainfluenzou, koronaviróza, leptospiróza, lymská borelióza, parvoviróza, psinka, tetanus

Zo zákona je povinné očkovanie len proti besnote, ktoré musí mať každý pes starší ako 6 mesiacov. Po prvom zaočkovaní, ktoré končí zväčša očkovaním proti besnote v treťom až šiestom mesiaci je nutné každoročne psa preočkovať. Existujú rôzne druhy kombinovaných vakcín, ktoré obsahujú protilátky proti rôznym chorobám. Existuje i komplexná vakcína, ktorá pokryje celoročné očkovanie.

Čo obsahuje daná vakcína zistíme podľa jej názvu, ktorý býva zložený zo skratiek názvov chorôb (viď nižšie), proti ktorým obsahuje protilátky. Napr. Vakcína DHP je vakcína proti psinke, infekčnej hepatitíde a parvoviróze.

Iné očkovania bývajú vyžadované veterinárnymi predpismi pri kynologických podujatiach (ako výstavy a súťaže) a bývajú uvedené v propozíciách daného podujatia. Tiež býva vhodné očkovať podľa toho, v akej oblasti sa pes pohybuje. Ak v oblasti s vysokým výskytom borélie, proti borelióze. Psi pracovné a lovecké proti tetanu.

Vakcinovať sa majú len zdravé zvieratá (žiadna hnačka, vracanie, zvýšená teplota, náhla zmena chovania), vyhnúť sa treba očkovaniu háravých súk a brezích, či kojacich súk. Po očkovaní môže dôjsť k vedľajším reakciám - zdureniny po vpichu (niekedy až veľkosti ping-pongovej loptičky), svrbenie, vyrážky, opuchy. Môže sa taktiež vyskytnúť zvýšená teplota, prechodné nechutenstvo a apatia. Pri ich vyskytnutí je samozrejme dôležité sa poradiť s veterinárom, hoci nie je dôvod sa znepokojovať. Zriedkavo sa môže vyskytnúť alergická reakcia, preto je vhodné pri prvých očkovaniach počkať pol hodinu po očkovaní v čakárni veterinára. 

Doporučuje sa 14 dní po vakcinácii nevystavovať zviera žiadnej záťaži a nekúpať ich kvôli prechladnutiu.

Základná schéma očkovania, pri ktorom si pes postupne vybuduje a zachová dostatok protilátok v krvi:

6 - 9 týždňov - prvé očkovanie (DHPPi)

8 - 12 týždňov - prvé preočkovanie (DHPPiL)

12 - 16 týždňov - druhé preočkovanie (DHPPiL+R)

1 rok - každoročné preočkovanie (DHPPiL+R)

Doplnkové očkovania:

v 9 týždňoch s preočkovaním po troch až štyroch týždňoch - koronaviróza
po troch mesiacoch veku s preočkovaním po dvoch až štyroch týždňoch - tetanus, borelióza, infekčná laryngotracheitída

Prehľad infekčných chorôb

Besnota - R
Jedna z najnebezpečnejších chorôb prenosná i na človeka, najčastejšie sa prenáša pohryzením infikovaným zvieraťom. Vírus sa nachádza najmä v mozgu a mieche, ďalej v slinných žľazách a slinách. Inkubačná doba je 3-8 týždňov. Prejavuje sa v počiatočnom štádiu (3 dni) zvýšenou ľakavosťou, neskôr sa stáva zúrivým a útočným (3-4 dni), kým choroba neprejde do paralytického štádia - pes sa ukľudní, nastane ochrnutie zadných končatín, poklesne spodná čeľusť, jazyk visí z tlamy a pes slintá, behom dvoch dní dochádza k smrti. Pri tichej forme prechádza choroba z počiatočného štádia priamo do paralytického.

Psinka - D
Toto veľmi nebezpečné vírusové ochorenie, sa môže prejaviť v troch formách: pľúcnej, gastrointestinálnej (postihnutý tráviaci trakt),nervovej. Psinka sa na zdravého psa prenáša prevažne kontaktom nakazeným jedincom, a to predovšetkým prostredníctvom výlučkov z očí, nosa a slín, poprípade močom a trusom a tiež bezkontaktným spôsobom - kvapôčkovou infekciou, kedy pes vdýchne vírus rozptýlený vo vzduchu po kašli chorého zvieraťa. Inkubačná doba je 3-7 dní. Prejavuje sa horúčkami, výtokmi z očí a nosa (najskôr vodnatý, neskôr hlienovitý s prímesou krvi), kašeľ. Pri forme gastrointestinálnej sa prejaví nechutenstvom, zvracaním a hnačkami s prímesou krvi. Neskôr dochádza k napadnutiu nervového systému. Pri jeho postihnutí pozorujeme kŕče, zášklby v tvárovej časti, triaška, slinenie. 

Parvoviróza - P
Toto vysoko nákazlivé ochorenie psov má zdroj vírusu v truse chorého zvieraťa, kde môže prežívať niekoľko rokov. Pes sa môže nakaziť kontaminovanou potravou, či vodou, prenáša sa i nepriamo - stykom s kontaminovanými predmetmi. Parvovírusy sú veľmi odolné voči vysokým aj nízkym teplotám, i proti väčšine dezinfekčných prostriedkov. Táto choroba má dve formy, prvá napáda tráviaci trakt. Pes zvracia žlté penovité zvratky, hnačkuje. Spočiatku sú výkaly kašovité, neskôr vodnaté s prímesou krvi, zvyčajne sprevádzané horúčkou stúpajúcou nad 39,5C. Pes neprijíma potravu a je apatický. Druhá forma sa prejavuje napadnutím srdcového svalu. A mladé šteňatá môžu umrieť do pár hodín na zápal srdcového svalu. Obe formy majú veľmi rýchly priebeh, preto treba vyhľadať veterinára čo najskôr. 

Infekčná Hepatitída - H
Toto vírusové ochorenie postihuje pečeň.Prenáša sa kontaktom s chorým zvieraťom a jeho sekrétami. Inkubačná doba je 4-7 dní. Ochorenie občas nemá výrazné klinické príznaky - pes odmieta potravu, zvýšená teplota, zápal spojiviek spojený s vodnatým výtokom, zápal mandlí. Klinické príznaky ochorenia sú: horúčka, zvracanie, hnačka a predovšetkým bolesť brucha v časti za chrupavkou hrudnej kosti, kde sa nachádza pečeň.

Leptospiróza - L
Toto bakteriálne ochorenie, napáda pečeň alebo obličky, podľa toho, ktorá leptospira chorobu vyvolá a je prenosná na človeka. Pes sa môže nakaziť kontaktom s chorým jedincom, alebo kontaminovanou vodou. Často ju prenášajú hlodavce. Pri type postihujúcom pečeň je inkubačná doba 10-20 dní. Hlavné príznakmi sú zo začiatku vysoké horúčky, zvracanie a hnačky s prímesou krvi, krvácanie na slizniciach. Neskôr ako dôsledok zlyhania pečenie - žltačka. Pri chorobe postihujúcej obličky je inkubačná doba približne týždeň. Prejavuje sa nechutenstvom, pes rýchlo stráca na váhe, zvracia a je skleslý. Na jazyku a ďasnách bývajú žlté povlaky. Pri poškodení obličiek, ktoré spôsobí ochorenie, pes nepríjemne páchne, kvôli močovine zadržanej v krvi.

Parainfluenza - Pi 
Táto nákazlivá infekcia má menej závažný priebeh, ale rýchlo sa prenáša priamym kontaktom ale aj prostredníctvom vzduchu. Dáva vzniku ochorenia zvaného psincový kašeľ (tento môže byť spôsobený i inými vírusmi) a prejavuje sa suchým kašľom s rôznou intenzitou a frekvenciou. Kašeľ vypadá skôr ako pokus o dávenie, občas býva sprievodným príznakom zvýšená teplota alebo výtok z očí. Občas sa môže vyvinúť zápal pľúc.

Lymská borelióza - B

Koronaviróza - C
Ide o črevné ochorenie, ktoré ohrozuje predovšetkým šteňatá a mladé psi do jedného roka veku. Príznakmi ochorenia sú hnačky, zvracanie, silný pocit smädu, nechutenstvo. Charakteristickým príznakom je kašovitá až vodnatá hnačka, ktorá môže byť spenená, a môže byť s prímesou hlienu alebo krvi. Výkaly majú zelenkavú, žltastú až oranžovú farbu a veľmi zapáchajú. Hnačka trvá obvykle 1 - 12 dní, niekedy však môže pretrvávať až 3 - 4 týždne. 

Tetanus
Je prudké ochorenie nerového systému a má vo väčšine prípadov smrteľný priebeh. Vzniká pri poranení, kedy rana býva zanesená nečistotou s obsahom spór tetanu, ale spóry môžu vniknúť do tela i ústnou dutinou. Inkubačná doba je 5-10 dní. Dostaví sa tuhnutie končatín, toporná chôdza, zmena držania chvosta, problémy pri vstávaní a líhaní. Neskôr sa pridružia kŕče svalových partií. Typickým príznakom je tiež neprirodzené postavenie učí, čelo je zvrásnené a kútiky úst pretiahnuté. Pes je plachý, narieka a na vnemy ako zvukové, či dotykové reaguje kŕčom. Môže mať rýchly priebeh a pes môže uhynúť do 1-2 dní, pri miernejšej forme toto štádium trvá 1-2 týždne, kedy je aj väčšia šanca na uzdravenie.

Zdroj:
http://www.mk-vet.sk
http://www.vet-centrum.cz
http://www.efauna.sk